Poezja śpiewana w prehistorycznych czasach

Na hasło poezja śpiewana z pewnością przychodzą większości z czytelników na myśl wielkie, potężne i eleganckie teatry, na których organizowane są symboliczne, wysokiej klasy przedsięwzięcia kulturalne, a w trakcie tychże przedsięwzięć dochodzi do wyśpiewywania powszechnie znanych dzieł literackich światowej klasy artystów – wieszczy, wybitnych twórców współczesnych oraz reprezentantów poszczególnych epok literackich w Polsce i zagranicą. Oczywiście, jak najbardziej to co wyżej opisaliśmy to dzisiejszy częsty sposób na to, aby zachęcać ludzi z jednej strony do wyższej sztuki, z drugiej natomiast przede wszystkim do kultury w rozumieniu dzieł literackich ale także poezji śpiewanej jako zupełnie odrębnego gatunku samego w sobie. Niemniej jednak nie zapominajmy o tym, że kiedy poezja śpiewana istniała jedyne co wówczas funkcjonowało to owszem teatr, ale mowa tu o starożytnym greckim i rzymskim teatrze, który znany był z czasów jeszcze prehistorycznych.

Koncert poezji śpiewanej w plenerze
Warto nadmienić, że z zapisków kronikarskich historyków na przestrzeni dawnych stuleci, wynika jednoznacznie, że pierwsze wzmianki odnośnie poezji śpiewanej pojawiły się na terenie Grecji jeszcze w wydaniu predhomerowym! Miało to miejsce prawdopodobnie między 900 a 700 rokiem przed naszą erą. W konsekwencji tego doszło do przedstawiania dzieł literatury ówczesnej i ich interpretowania jako dzieła śpiewane, wliczane do poezji śpiewanej. W ten sposób tworzono rytmiczne i w takt recytowane monologi wybitnych utworów i tak tez formowałaregeneracja filtrów DPF Inowrocław się poezja śpiewana dawnych czasów, która przetrwała w zasadzie w niewiele zmienionej postaci po dziś dzień.
Wpis zawdzięczamy: